Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

Okrety Rzeczpospolitej Polskiej 1920-1946

Album planów

By Piaskowski, Stanislaw M.
(Ships of the Polish Republic, 1920-1946: Album of Plans)
1996, Barwa i Bron, Warszawa
ISBN 8390021723
112 pages
book is in Polish language

Descripton: Sketches and short descriptions of ships sailing under the Polish flag from 1920 to 1945. First published 1981.

Szkice i krotkie opisy dzialalnosci okretow plywajacych pod polska bandera w latach 1920-1945.