Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

Moja wojna: Wspomnienia ostatniego dowodcy ORP Dzik

By Klopotowski, Andrzej
(My War: Memoir of the last CO of ORP Dzik)
2002, Wydawnictwo Finna Gdynia
ISBN 839145875X
Hardcover, 130 pages, 16 pages of b&w photos
book is in Polish language

Descripton: Wartime memoir of Polish submariner, valuable supplement to Cpt. Romanowski’s and Cpt. Karnicki’s memoirs, with both of whom the author served on board Dzik and Sokol British U-Class boats in the Mediterranean campaign.

Wojenne wspomnienia polskiego podwodnika, ciekawe uzupe³nienie wspomnien Romanowskiego i Karnickiego, z którymi oboma autor sluzyl na pokladzie Dzika i Sokola na Morzu Srodziemnym.