Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

Torpedy wsrod lodow

By Wilczek, Wojciech
(Torpedoes among the Ice)
1976, Wydawnictwo MON Warszawa
Paperback, 126 pages, 1 map
book is in Polish language

Descripton: White Sea Flotilla of the Soviet Northern Fleet operations during World War II. Convoy work, ASW operations (incl. sinking of Oblt z.S. L. Frank's U-362 by T-116 on Sept. 5, 1944), S-101 submarine patrol (incl. sinking Oblt z.S. Wichmann's U-639 on August 28, 1943), even Lt Lysov's unsuccessful Q-Ship AM-120 attack on U-739, Sept. 24, 1944.

Dzialalnosc Flotylli Bialomorskiej Floty Polnocnej ZSRR w czasie wojny. Konwoje, dzialania ZOP (w tym zatopienie U-362 por.mar. L. Franka przez T-116 5.09.44), patrol okretu podwodnego S-101 (zatopienie U-539 por.mar. Wichmanna 28.08.43), a nawet nieudana zasadzka uszkodzonego AM-120 na U-739 24.09.44.